יום ה', כו’ בכסלו תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  |  שליחת מייל לחברי הקהילה  |  שאל את הרב  |  פורום תושבי הר חומה  .
 
 
 
 
 
 
פורסמו תוצאות המיצ"ב (מדדי יעילות וצמחיה בית ספרית) של בתי הספר בירושלים לשנים תשע"א תשע"ב. היכן ממוקמים בתי הספר בשכונה ביחס לבתי הספר האחרים בירושלים?
11:14 (13/05/13) הנהלת האתר

תוצאות מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) לא פורסמו במשך שנים בעקבות סירוב משרד החינוך שחשש כי חשיפת הנתונים תגדיל את הפערים בין בתי הספר ותגרום לתחרות לא הוגנת ולא שיוויונית. יחד עם זאת ובעקבות עתירה לבג"צ שביקשה לחשוף את נתוני המיצ"ב בבתי הספר, החל מחודש יולי 2012 המידע מפורסם לכל. בבתי הספר היסודיים נבדקים תלמידי כיתות ב' וה' במקצועות: עברית אנגלית מתמטיקה ומדעים. נציין כי במקביל לבחינות המיצ"ב לבחינת הרמה הלימודית של התלמידים בבתי הספר נערכים סקרי שביעות רצון של ההורים התלמידים והמורים מבית הספר והתוצאות יפורסמו בקרוב. תוצאות המיצ"ב בבתי הספר בשכונה בשכונת הר חומה (חומת שמואל) ישנם 5 בתי ספר יסודיים: 3 בתי ספר דתיים ו 2 בתי ספר ממלכתיים . בשנים תשע"א ותשע"ב התקיימו בחינות מיצ"ב בכיתות ב' בעברית בבתי הספר בשכונה - תורני חומת שמואל, אילן רמון, ממ"ד תורני עמיטל ותלמוד תורה ארץ המוריה (בבית ספר עופרים לא נערך מיצ"ב בעברית). התוצאות במבחני המיצ"ב הינם לפי עשירונים כאשר עשירון עשירי נחשב לבית ספר עם הציון הכללי הגבוה ביותר והעשירון הנמוך ביותר הינו העשירון הראשון - 10% קיבלו ציון זהה או נמוך ממנו. תוצאות מיצ"ב בעברית (כיתה ב') – ציון כולל (הנתונים מתייחסים רק לבתי הספר שנבחנו בעברית) בתי הספר בשכונה ביחס לבתי הספר האחרים בירושלים שם בית ספר שנה עשירון משמעות קישור למיצ"ב חב"ד עיר גנים תשע"ב שני 20% מבתי הספר היה ממוצע הציונים הכולל זהה לממוצע הציונים בבית הספר או נמוך ממנו מיצב חב"ד עיר גנים ממ"ד (תורני) חומת שמואל תשע"א שלישי 30% מבתי הספר היה ממוצע הציונים הכולל זהה לממוצע הציונים בבית הספר או נמוך ממנו מיצב ממ"ד חומת שמואל נעם בנים רמות תשע"ב רביעי 40% מבתי הספר היה ממוצע הציונים הכולל זהה לממוצע הציונים בבית הספר או נמוך ממנו מיצב נעם בנים רמות ממ"ד גילה תשע"א רביעי 40% מבתי הספר היה ממוצע הציונים הכולל זהה לממוצע הציונים בבית הספר או נמוך ממנו מיצב ממ"ד גילה חורב (נתון משוקלל של בנים ובנות) תשע"א רביעי 40% מבתי הספר היה ממוצע הציונים הכולל זהה לממוצע הציונים בבית הספר או נמוך ממנו מיצב חורב אילן רמון תשע"א חמישי 50% מבתי הספר היה ממוצע הציונים הכולל זהה לממוצע בבית ספרך או נמוך ממנו מיצב אילן רמון תלמוד תורה ארץ המוריה תשע"ב חמישי 50% מבתי הספר היה ממוצע הציונים הכולל זהה לממוצע בבית ספרך או נמוך ממנו מיצב ארץ המוריה ממ"ד (תורני) עמיטל תשע"ב שישי 60% מבתי הספר היה ממוצע הציונים הכולל זהה לממוצע הציונים בבית הספר או נמוך ממנו מיצב ממ"ד עמיטל ממ"ד הרובע תשע"ב שמיני 80% מבתי הספר היה ממוצע הציון הכולל זהה לממוצע זהה לממוצע הציונים בבית הספר או נמוך ממנו מיצב ממ"ד הרובע אהבת ישראל תשע"ב תשיעי 80% מבתי הספר היה ממוצע הציון הכולל זהה לממוצע זהה לממוצע הציונים בבית הספר או נמוך ממנו מיצב אהבת ישראל ממ"ד הר נוף תשע"א עשירי 100% מבתי הספר היה ממוצע הציונים הכולל זהה לממוצע הציונים בבית הספר או נמוך ממנו מיצב ממ"ד הר נוף

 
 
מי ומי בחומה
סקרים
תושבי "חומת שמואל" כותבים
חדשות
ארועים בשכונה
זמני התפילות
כדורסל
פורומים ולוחות מודעות
קטעי וידאו
תמונות
בתי ספר בהר חומה
גני ילדים בהר חומה
הודעות שבת
דבר תורה לפרשת השבוע ולחגים
אודות הקהילה
החלטות ועד בית הכנסת
לוח טרמפים