יום א', טז’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  |  שליחת מייל לחברי הקהילה  |  שאל את הרב  |  פורום תושבי הר חומה  .
 
 
 
 
 
 
תזריע - מי מחליט על מין הילוד?מצורע = מוציא רע
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
16:25 (13/09/17) הנהלת האתר
כולנו נתייצב {ניצבים} לדין בר"ה, ונזכה ללכת {וילך} לחיים טובים ולשלום
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
12:44 (19/04/17) הנהלת האתר
הקשר בין ספירה – סיפור – ספיר - סנפירינון )לפי רבנו אוה"ח הק'(.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
תהליך הגאולה מתוך נסים ונפלאות, המשולבים בעולם הטבע
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
ניצוצות מנשמת משה רבנו - מתנוצצים בכל אחד מאתנו העוסק בתורה, ועוזר לו לכוון אל האמת אליה כיוון בורא עולם במתן תורה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
פרשת "בשלח" וט"ו בשבט
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
תדריך גאולת מצרים - יכל לשמש כתדריך גאולתנו. וכן, קווים לדמותו של האדמו"ר בבא סאלי ע"ה. לכבוד ההילולא שלו ביום חמישי הקרוב
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
תהליך גאולת מצרים וגאולתנו - לאור שמות ה' המופיעים בפס' הראשון של הפרשה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
13:50 (19/01/17) הנהלת האתר
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
סוד ברכת יעקב לבניו ולנכדיו - בשביל להיגאל, עלינו להתנהג כקבוצה מגובשת כמו... קבוצת כדורגל בה כל שחקן עוזר להצלחת הקבוצה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
פרשת וישב וצום י' בטבת. המשותף לשניהם: ברגע שנתפייס בינינו כמו אחי יוסף {יוסף אותיות פיוס}, יהיה סוף לצומות ובנים הבית השלישי, כדברי האלשיך הק' לפסוק "והאמת והשלום - אהבו"
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
השכל האלוקי מול השכל האנושי, בפרשת יוסף הצדיק והחשמונאים
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
המשותך למעשה תמר ויהודה - ונרות חנוכה הבעל"ט
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
איך הצהרת טראמפ - משלימה את הצהרת שמעון החשמונאי על זכותנו על א"י
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
פשר החלום הנבואי של סולם יעקב אבינו - וסמליו הרבים לדורנו
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קיצחק אבינו, החקלאי היהודי הראשון בארץ ישראל, המתיישב באזור גוש קטיף המהווה חלק מא"י כדברי רבנו "אור החיים" הק' - ומצליח = "וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו ה'", בגלל דבקותו בא"י
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
פרשת תחילת אחיזתנו בארץ ישראל. וכן השידוך הראשון בעם היהודי. בשני המקרים, עלינו להשתדל, והברכה תבוא מלמעלה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
רבנו-אור-החיים-הק' אומר שאברהם אבינו הפך להיות מרכבה לשכינה אחרי ברית המילה. איך כל אחד מאתנו יכול לנסות ללכת בדרכו של א.א.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
חג הסוכות - זמן שמחתנו. איך נזמן את שמחת החג בו אנו מצווים לשמוח - והיית אך שמח
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
יום הכיפורים - איך הופכים עבר-ה למצו-ה ע"י תשוב-ה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
במילה מ-ש-פ-ח-ה, מסתתרת המילה ש-מ-ח-ה + פ'. השמחה בחיים בכלל, ובמשפחה בפרט - תלויה בפה שהוא ספירת המלכות. לדבר לאשה/לבעל/לילדים/לשכנים וכו' "בשמחה ובטוב לבב" כנאמר בפרשה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
סוד הצלחת עם ישראל במלחמותיו נגד הגויים, ופחות הצלחה במלחמות היהודים
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
תהליך הגאולה כפי שהוא משתקף בתפילה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
14:08 (21/07/16) הנהלת האתר
ביום חמישי טו בתמוז, יחול יום ההילולה ה- 273 של רבנו "אור החיים" הק'. רצ"ב מאמר בנושא: אליהו הנביא בנגלה ובנסתר - במשנתו של רבנו "אור החיים" הק'
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
לימוד בפירוש 'אור החיים' על התורה - כסגולה לישועות
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
דרכי כתיבתו הספרותית של "אור החיים הק'", בדגש על המישור הפואטי
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
הליצנות הקרחני"ת מול משה רבנו - כדגם לתכניות הסאטירה כיום
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
שלח לך אנשים... אשר אני נותן לבנ"י - הקב"ה נותן לנו במתנה מידי יום את א"י, והוא גם מטפל באויבינו מבחוץ ומיבפנים. כאשר נאמין בכך, נזכה לגאולה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
ברכת כהנים לאור תורת הח"ן
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
יובל לאיחוד ירושלים שחוברה לה יחדיו
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
התורה מבטיחה בטחון כלכלי, צבאי, שלום בתוך עמ"י וכו'. בזכות מה נזכה בהם?
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
מאמר לפרשת "בהר" והילולת הרשב"י שקבע: "אנן בחביבותא - תליא מילתא" - הכל מתחיל ומסתיים בחביבות ובאהבה כלפי הזולת.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
16:06 (19/05/16) הנהלת האתר
ההילולא של רבי מאיר בעל הנס ורבי יהודה בר אלעאי שתחול ביום ראשון הקרוב - יד באייר פסח שני, כאשר הנושא המשותף שלהם: השפעתם האדירה על התפתחות המשנה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
ואהבת לרעך כמוך - אהבת ישראל ללא תנאים מוקדמים. כמו כן, מהי קדושה, ואיך ניתן להתקדש?
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
98% מעם ישראל חוגג את ליל הסדר במסגרת משפחתית מורחבת, כפי שהיה בזמן בית המקדש בו אכלו את קרבן הפסח בירושלים בחבורות. למה ומדוע?
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
הקשר בין מצורע = "מוציא-רע"- מוציא לשון הרע, נושא שכיכב בבחירות לכנסת - להמשך הגלות, ואי הופעת משיח צדקנו, והקמת בית תפארתנו
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
הקשר בין שבת החודש לפרשת תזריע: כשם שעם לידת תינוק, המשפחה מתחדשת, כך עם ישראל מתחדש בחודש ניסן - בנסים ונפלאות
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
"ויקרבו כל העדה - ויעמדו לפני ה'". רק לאחר שבני ישראל מתקרבים ומתאחדים איש אל רעהו - זוכים לעמוד בפני ה', ומצליחים גם נגד החמאס
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
תהליך הגאולה מתוך נסים ונפלאות, המשולבים בעולם הטבע
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
הקרבן כאמצעי להתקרבות לה', וכטריגר לגאולה בחג הגאולה הבעל"ט
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
שקיפות בכספי ציבור - בדרכו של משה רבנו שמסר דו"ח מפורט גם על מספר המסמרים {ווים} בהם השתמשו להקמת המשכן.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
עגל הזהב - הזיוף הראשון בהיסטוריה, המלווה אותנו גם כיום, ואיך מתקנים אותו
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
עם הציווי האלוקי להקים את המשכן, עמ"י הופך להיות "שותף" לקב"ה, בכך שהצטווה לתרום מממונו מכל לבו: "זהב וכסף ונחושת...", כדי להקים את המשכן בו הקב"ה משרה את שכינתו, ודרכו מתחבר אתנו.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
למחרת מהמעמד המרומם של קבלת התורה, עם ישראל מקבל ג"ן = 53 מצוות בפרשת משפטים, העוסקות בבעיות של חיי יום יום כמו נזיקין, שומרים, צדקה, היחס לחלש וכו'. המטרה - לחבר בין שמים לארץ, בין הגוף לנשמהיעל כדברי רבנו אור החיים הק'.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
השבת ה- 3331, הולכים אנו להתחדש בקבלת התורה מחדש, כפי שהיה במעמד הר סיני, אבל עם תובנות חדשות לדורנו - דור הגאולה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
מהותו של משה רבנו - עליו נאמר "כי טוב הוא", טוב כמו אדם הראשון לפני החטא. כמו כן, הסיבות הקבליות לשעבוד במצרים, ולגלויות עמ"י לאורך הדורות, עד לגאולתנו הקרובה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
בני אדם כמלאכים בעקבות יעקב אבינו. איך זוכים לכך?
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
אברהם אבינו - העולה חדש הראשון שפתח את שערי העליה לא"י, ושערי האמונה בבורא עולם.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
נח = עבודת ה' מתוך חן ונוחות, והדרכים לכך, לאור פרשנות רבנו-אור-החיים-הק'
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
המילה "בראשית" על מאות פירושיה - 70 תיקוני הזוהר, כ"ב פירושי רבנו "אור החיים" הק' וכו', מהווים צופן לכל מילה ומילה בתורה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
המשותך בין "התורה הזאת" ל"שירה הזאת"
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
ברית הערבות ההדדית בתוך עם ישראל, מול הברית ההדדית בטקס החופה בין בני הזוג
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
פרשת כי תצא מרושתת במספר הרב של מצוות, בהשוואה לשאר הפרשות. 74 במספר, בבחינת "כי לוית חן הם לראשך - וענקים לגרגרותיך"
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
חשיבות המשפט העברי במדינת ישראל, כערובה לגאולה. וכן דרכי התמודדות עם היצר הרע
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
הקשר הרעיוני בין עולם המראות - לחודש הרחמים והסליחות, ועבודת ה' מתוך שמחה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
כוחה של תפילה להורדת שפע רוחני וחומרי - במשנת משה רבנו
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
המסעות לא"י - מסמלים את מסעות האדם בתחנות חייו, את המסע ניתן להטות ל'מרה' חלילה, או ל'מתקה'. חופש הבחירה בידינו
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
פנחס הוא אליהו הנביא - בתורת הנגלה והנסתר
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
המנורה וסמליה המטפוריים, כאשר הסמל המרכזי מדבר על שיתוף פעולה בין הרבנות לראשי השלטון בימינו, כמו בין מלך המשיח והכהן הגדול, לעתיד לבוא
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
דרכים לקבלת אורות התורה מתוך שמחה - בחג מתן תורה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
ספירת העומר - כתיקון והארת נשמותינו לקראת חג מתן תורה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה בר אלעאי, רבי שמעון בר יוחאי - הרשב"י
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
הרב משה א. שמיר
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
משה רבנו הקהיל את עמ"י למחרת יום הכיפורים - כדי למשוך את אותה אחדות הקיימת בכיפור - לכל השנה, ובפרט בימי הבחירות הרווים בפלגנות
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
מי ומי בחומה
סקרים
תושבי "חומת שמואל" כותבים
חדשות
ארועים בשכונה
זמני התפילות
כדורסל
פורומים ולוחות מודעות
קטעי וידאו
תמונות
בתי ספר בהר חומה
גני ילדים בהר חומה
הודעות שבת
דבר תורה לפרשת השבוע ולחגים
אודות הקהילה
החלטות ועד בית הכנסת
לוח טרמפים