יום ה', כו’ בכסלו תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  |  שליחת מייל לחברי הקהילה  |  שאל את הרב  |  פורום תושבי הר חומה  .
 
 
 
 
 
 
16:25 (13/09/17) הנהלת האתר
כולנו נתייצב {ניצבים} לדין בר"ה, ונזכה ללכת {וילך} לחיים טובים ולשלום
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
12:44 (19/04/17) הנהלת האתר
הקשר בין ספירה – סיפור – ספיר - סנפירינון )לפי רבנו אוה"ח הק'(.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
יחסנו החם לחלשים ולזקנים - כערובה לגאולה בבחינת "אז יבקע כשחר אורך"
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
15:02 (09/02/17) הנהלת האתר
שירת נשים מול שירת גברים, מה עדיף, ולמה? כמו כן, מה המשותף לאדם ולעץ השדה?
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
תדריך גאולתנו - כפי שהוא משתקף בגאולת מצרים
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
גאולת עם ישראל בעבר ובהווה - לאור שמות ה' המככבים בשני הפס' הראשונים
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
13:50 (19/01/17) הנהלת האתר
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
מאמר לפרשת "ויחי" לע"נ החיילים הקדושים שנהרגו בפיגוע, ולרפואת הפצועים.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
הג'י. פי. אס. האלוקי המרחף עלינו כדברי יוסף לאחיו: "לא אתם שלחתם אותי הנה - כי האלוקים"
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
המשותף בין יוסף הצדיק לחשמונאים
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
איך שם הפרשה רומז לתוכנה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
איך הצהרת טראמפ - משלימה את הצהרת שמעון החשמונאי על זכותנו על א"י
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
סמליו של סולם יעקב - לגבי כל אחד מאתנו
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קנאות הפלישתים בהצלחת יצחק - מול הקנאות הפלישתינאית במדינת ישראל. כאז - כן עתה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
פרשת תחילת אחיזתנו בארץ ישראל. וכן השידוך הראשון בעם היהודי. בשני המקרים, עלינו להשתדל, והברכה תבוא מלמעלה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
מדוע נבחר אברהם אבינו כמנהיג עליו הושתתה האנושות האמונית?
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
חג הסוכות - זמן שמחתנו. איך נזמן את שמחת החג בו אנו מצווים לשמוח - והיית אך שמח
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
תהליך ההזדככות ביום הכיפורים - המהווה מקוה טהרה אחד גדול בו כולנו נטהרים
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
במילה מ-ש-פ-ח-ה, מסתתרת המילה ש-מ-ח-ה + פ'. השמחה בחיים בכלל, ובמשפחה בפרט - תלויה בפה שהוא ספירת המלכות. לדבר לאשה/לבעל/לילדים/לשכנים וכו' "בשמחה ובטוב לבב" כנאמר בפרשה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
איך זוכים לביטחון צבאי, רפואי וכלכלי - לאור משנתו של רבנו "אור החיים" הק'
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
תהליך הגאולה כפי שהוא משתקף בתפילה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
14:08 (21/07/16) הנהלת האתר
ביום חמישי טו בתמוז, יחול יום ההילולה ה- 273 של רבנו "אור החיים" הק'. רצ"ב מאמר בנושא: אליהו הנביא בנגלה ובנסתר - במשנתו של רבנו "אור החיים" הק'
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
המסרים האמוניים והחינוכיים אותם ניתן להפיק מפרשת בלק, כאשר הדגש על בלעם שרצה לבלוע את עמ"י בקסמיו
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
שירת התורה במשנת רבנו "אור החיים" הק'
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
ההרמוניה בעולם הטבע - כדגם להרמוניה האמורה לשרור בין בני אדם. כמו כן, מאמר לכבוד הרב מרדכי אליהו ע"ה האוהב שלום ורודף שלום, שיום ההילולה שלו ביום חמישי הקרוב כה סיון
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
חטא המרגלים ותיקונו ע"י בנין י"ם והמקדש {הרב ריבלין}. פרסום מעלות א"י {הרב קוק}. חיבוב הארץ ותשוקה אליה {הכוזרי}. שלטון בא"י מתוך אמונה בה' מעל הטבע
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
ברכת כהנים לאור תורת הח"ן
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
יובל לאיחוד ירושלים שחוברה לה יחדיו
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
פרשת "בחקותי, ולרשב"י - בוצינא קדישא. הנושא: כבוד תלמידי חכמים לאור מ"ב פירושים של רבנו אוה"ח הק' לפסוק הראשון בפרשה, וכן גדולת הרשב"י בעולמות העליונים ובתחתונים.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
16:06 (19/05/16) הנהלת האתר
ההילולא של רבי מאיר בעל הנס ורבי יהודה בר אלעאי שתחול ביום ראשון הקרוב - יד באייר פסח שני, כאשר הנושא המשותף שלהם: השפעתם האדירה על התפתחות המשנה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
ואהבת לרעך כמוך - אהבת ישראל ללא תנאים מוקדמים. כמו כן, מהי קדושה, ואיך ניתן להתקדש?
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
השבת הגדול - כמנוף לאתחלתא דגאולה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
חשיבות האחדות והפרגון בעם ישראל
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
תהליך הגאולה במשנת רבנו "אור החיים" הק' - לאור פרשתנו
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
"אדם כי יקריב מכם" - איך ניתן לקרב תלמידים לתורה, ע"פ רבנו אור החיים הק'
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
"וכבוד ה' מלא את המשכן" - איך ניתן גם בימינו להוריד אלינו מעט מכבוד ה'
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
א. ארבעת השלבים שהובילו לחטא העגל - שלבים המובילים רבות מהעמותות הפועלות בראשית דרכן מתוך מסירות ו"נקיות", והסוף מי ישורנו. ב. משמעויות פנימיות של "בצלאל בן אורי בן חור"
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
"והוא לשון - רצון" כדברי רש"י. כאשר קיים "רצון" {אותיות "צנור"} - הכל נפתר על הצד הטוב ביותר, וזוכים ל"צנור" של שפע אלוקי.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
הקשר בין "אנוכי ה' אלוקיך" לדיבר האחרון "לא תחמוד"
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
גאולת מצרים והדרכים לגאולתנו
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
שם האדם - משקף את אישיותו, מהותו, גורלו ועתידו? ומי קובע איזה שם ינתן לתינוק/ת?
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
מילות הצופן "לך לך" שפתחו את שערי העליה בפני אברהם אבינו לפני 3760 שנה - ממשיכות ללוות את דרכו של כל עולה חדש, עד לביאת משיח צדקנו
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
כאשר נמצאים בשעת משבר - עלינו לבנות תיבת נח פרטית בה נוכל להתחזק, ולצאת בכוחות מחודשים למרחב
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
"משיב הרוח ומוריד הגשם" - השבת הרוחניות אותה ספגנו בחגי תשרי - ע" הורדת גשמיות. כנ"ל בתחומים אחרים כמו בדיאטה וכו'
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
המשותך בין "התורה הזאת" ל"שירה הזאת"
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
התשובה כתהליך שיבה אל האמת הפנימית של כל אחד מאתנו, המעוגנת בשורש נשמתנו האלוקית, והבוקעת דרך קולות השופר.
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
הרמאות לסוגיה - כגורם להופעת איומי מלחמה מצד כנופיות הטרור העמלקיות מסביבנו
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
חשיבות המשפט העברי במדינת ישראל, כערובה לגאולה. וכן דרכי התמודדות עם היצר הרע
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
גובה השכר בראש השנה של כל אחד מאתנו - נקבע לאור חופש הבחירה בחודש אלול
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
משה רבנו ודוד המלך שולחים לנו תדריך - איך להתפלל כך שתפילתנו תתקבל ברצון
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
המסעות לא"י - מסמלים את מסעות האדם בתחנות חייו, את המסע ניתן להטות ל'מרה' חלילה, או ל'מתקה'. חופש הבחירה בידינו
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
פנחס הוא אליהו הנביא - בתורת הנגלה והנסתר
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
* שיתוף פעולה בין הרבנות לממשלה - לאור מחזה מנורת הזהב של הנביא זכריה. * הרקע לישיבת עמ"י במדבר לאורך 40 שנה, ולהתמשכות גלותנו - אי אהבת התורה וארץ ישראל במידה מספקת
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
המשותף לפרשת במדבר וחג מתן תורה
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה בר אלעאי. רבי שמעון בר יוחאי - הרשב"י
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
הרב משה א. שמיר
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
קרא עוד...
תגובות: -1  צפיות: -1
מי ומי בחומה
סקרים
תושבי "חומת שמואל" כותבים
חדשות
ארועים בשכונה
זמני התפילות
כדורסל
פורומים ולוחות מודעות
קטעי וידאו
תמונות
בתי ספר בהר חומה
גני ילדים בהר חומה
הודעות שבת
דבר תורה לפרשת השבוע ולחגים
אודות הקהילה
החלטות ועד בית הכנסת
לוח טרמפים